Ofte stilte spørsmål/ kjekt å vite

Oppsigelse: Alle medlemskap med avtalegiro fortsetter å gå til skriftlig oppsigelse foreligger. Ved oppsigelse send mail til [email protected].

Oppsigelsestiden er (1) en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

Eksempel: Du melder deg inn den 15.01. Sender oppsigelse 07.04. Siste trekk blir da 20.05 og sluttdato kontrakt vil være 15.06

Frys: Studentidretten kan innvilge frys av avtale ved følgende forhold; sykemelding med mer enn 1 måneds varighet, svangerskap, midlertidig utstasjonering i forbindelse med studier, jobb eller militærtjeneste. Dokumentasjon skal fremlegges. Se punkt 11 i våre avtalebetingelser:  

Påmelding gruppetimer: For deltakelse på gruppetimer laster du ned appen vår på http://kraftsportssenter.no/timeplan-og-booking

Medlemmet må selv lage egen bruker. Dette gjøres på hjemmesiden første gang. Telefonnummeret er brukernavnet, passord opprettes selv. Trykk på knappen som sier «hent passord».

Utestengelse av online booking til gruppetimer: For at medlemmet ikke skal få en «prikk» på medlemskapet må de registrere seg på timen i bookingterminalen i resepsjonsområdet senest 10 min før start. Det er 3 timers frist for avmelding av timen. 3 prikker innenfor 30 dager gir utestengelse av påmelding til gruppetimer. Regler for online booking: http://kraftsportssenter.no/for-online-booking-hos-kraft-studentidrettssenter-gjelder-følgende-regler

Parkering: I tidsrommet kl 08.00-16.00 disponerer Kraft et visst antalle p.plasser.  For å benytte disse hentes et parkeringskort i resepsjonen på Kraft. Etter klokken 16:00 og i helgen er det gratis parkering.

Resepsjonen –  shop: Resepsjonen tar imot deg og hjelper deg med det meste angående senteret. Dette gjelder alt fra medlemskap, timebooking, leie av utstyr m.m.

Vi har et utvalg av mat og drikke som kan kjøpet ved behov. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Garderober: På Kraft har vi 10 garderober tilgjengelig for våre medlemmer: Alle garderobeskap må låses med privat hengelås (kan kjøpes i resepsjonen). Alle skap skal tømmes daglig og være åpne ved stenging. Vi klipper låste skap i alle garderober ved stenging. Unntak for denne regelen skap som er bregnet for utleie.

  • 4 damegarderober PLAN 0
  • 4 herregarderober PLAN 0
  • 1 damegarderobe PLAN 1
  • 1 herregarderobe PLAN 1

Leie skap: Vi leier ut skap til 300,- per semester om ønskelig. 15.januar-15-juli/ 15.juli-15.januar

Rent senter: Kraft sportssenter ønsker å ta aktive grep for å sikre et rent treningsmiljø. I den forbindelse har vi et samarbeid med Antidoping Norge gjennom deres Rent senter-program.   

Barn på Kraft sportssenter:
Kraft sportssenter heier på å holde barn i aktivitet. Kraft har et mangfoldig utvalg av aktiviteter og tilby. Vi vil allikevel påpeke at vår hovedmålgruppe er studenter og andre voksne. Kraft tilrettelegger følgelig tilbudet etter dette.

Hovedregelen på Kraft er at nedre aldersgrense for å benytte våre tilbud og ha medlemskap er 16 år. Barn i følge med voksne har anledning til å benytte hallene, klatreveggen og gruppetreningssalene når disse er ledig.

Barn inne på Kraft er utelukkende foresattes ansvar om noe skulle skje. Kraft kan ikke ta ansvar for andre personers aktivitet og handlinger.

Barn skal være under tilsyn av foresatt under aktivitet på Kraft. Barn har ikke lov å oppholde seg på styrkerommene våre. Kun ved særskilt tillatelse gitt av avdelingsleder, idrettsrådgiver eller treningsansvarlig kan barn være med på styrkerommet. Dette for sin egen og andres sikkerhet.  

Trivselsregler og avtalebetingelser på Kraft sportssenter: Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge trivselsreglene og avtalebetingelsene som gjelder på sentrene.

Trivselsregler: https://static.levelup.no/cust...

Avtalebetingelser: https://static.levelup.no/cust...

Terms of agreement:https://static.levelup.no/cust...