Ofte stilte spørsmål/ kjekt å vite

Oppsigelse: Alle medlemskap, med unntak av medlemskap med kontant forskuddsbetaling, forsetter til oppsigelse er korrekt registrertMedlemskap avsluttes ved å sende en skriftlig oppsigelse på e-post til kraft@kraftsportssenter.no . Medlemmet vil motta en bekreftelse på registret oppsigelse fra Kraft innen 14 dager.  Oppsigelsestiden er en (1) måned regnet fra første månedsskifte etter oppsigelsen er registrert. 

Medlemskapet er aktivt gjennom hele oppsigelsesperioden. Siste treningsdato settes ut ifra hvilken dato du meldte deg inn. Du får ved medlemskapets slutt igjen eventuelle ubenyttede dagene fra før innmeldelsesdato, da første betaling gjelder for hele den inneværende måneden. Eksempel: Innmeldelsesdato 18.07, oppsigelse registreres i løpet av oktober, siste betaling vil bli 20.11 for hele november måned, og medlemmet vil ha tilgang til Krafts fasiliteter til og med 17.12. De 17 dagene i desember tillegges medlemskapet grunnet de 17 ubenyttede dagene det ble betalt for ved innmelding i juli. Frys: Frys er muligheten til å sette medlemskapet på pause i en periode uten å betale ordinær medlemskontingent. Når et medlemskap er fryst, vil medlemmet ikke ha tilgang til Kraft. Alle medlemmer har muligheten til å fryse sitt medlemskap i inntil 2 måneder i løpet av en 12-måneders periode mot et gebyr per måned. Frys av medlemskap gjøres ved å sende en e-post til kraft@kraftsportssenter.no.

På medlemskap i aktiv bindingstid, har medlemmet mulighet til å fryse sitt medlemskap i inntil 2 måneder uten gebyr. Bindingstiden vil da forskyves med tilsvarende antall måneder som medlemskapet er fryst. Når bindingstiden er utløpt har medlemmet anledning til å fryse medlemskapet etter normale frysregler, inntil 2 måneder per kalenderår mot et gebyr på 49 kr per måned.

Det er kun mulig å fryse medlemskapet i hele måneder, og medlemskapet starter automatisk opp igjen når frysperioden er avsluttet. Det er ikke mulig å avslutte et medlemskap mens det er fryst eller fryse et medlemskap i en eventuell oppsigelsestid.

Ved ønske om frys i lengre perioder, gjøres individuelle vurderinger. Forhold som kan innvilge lengre perioder med frys er blant annet; sykemeldinger med mer enn 1 måneds varighet og midlertidig utstasjonering i forbindelse med studier, jobb eller militærtjeneste. Skriftlig søknad med dokumentasjon sendes til ditt primærsenter. Søknad må skje i forkant av frys-perioden, eller raskest mulig etter sykdom/skade. Frys av medlemskap med tilbakevirkende Kraft innvilges ikke. Medlemmet skal motta en tilbakemelding på søknaden om frys innen 14 dager. Påmelding gruppetimer: For å kunne melde deg på gruppetimer laster du ned appen membro. 

Les deg opp på alle våre booking-regler og ikke-møtt regler her.
Parkering: Vi tilbyr gratis parkering ved trening hos oss, men i tidsrommet 07:00-17:00 må man registere seg for 2 timer gratis parkering med bilens registeringsnummer på tablet i resepsjonen. Ved behov for gratis parkering utover 2 timer, må du ta kontakt med resepsjonen. Gratis parkering gjelder kun på oppmerket oransje område, altså de to parkeringsradene nærmest bygget. Gratis parkering tilbys kun i tidsrommet man oppholder seg på Kraft. 

På øvrige parkeringsplasser (blått område) er det betalt parkering på lik linje som resten av campus, og her vil det ikke være mulig å benytte seg av parkeringbevis fra oss. Blått område reguleres av ParkNordic.

Etter klokken 17:00 og i helgen er det fri parkering for alle på hele parkeringsområdet. 


Resepsjonen –  shop: Resepsjonen tar imot deg og hjelper deg med det meste angående senteret. Dette gjelder alt fra medlemskap, timebooking, leie av utstyr m.m.

Vi har et utvalg av mat og drikke som kan kjøpet ved behov. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Garderober: På Kraft har vi 10 garderober tilgjengelig for våre medlemmer: Alle garderobeskap må låses med privat hengelås (kan kjøpes i resepsjonen). Alle skap skal tømmes daglig og være åpne ved stenging. Vi klipper låste skap i alle garderober ved stenging. Unntak for denne regelen skap som er bregnet for utleie.

  • 4 damegarderober PLAN 0
  • 4 herregarderober PLAN 0
  • 1 damegarderobe PLAN 1
  • 1 herregarderobe PLAN 1

Leie skap: Vi leier ut skap til 300,- per semester om ønskelig. 15.januar-15-juli/ 15.juli-15.januar

Rent senter: Kraft sportssenter ønsker å ta aktive grep for å sikre et rent treningsmiljø. I den forbindelse har vi et samarbeid med Antidoping Norge gjennom deres Rent senter-program.   Barn på Kraft sportssenter: Kraft Sportssenter heier på å holde alle i aktivitet. Vi tilbyr et bredt utvalg av aktiviteter, tilrettelagt for vår målgruppe; studenter og voksne. Fra det året du fyller 16 år til myndighetsalder (18 år) har du mulighet til å kjøpe medlemskap med Kraft dersom foresatte inngå avtale på vedkommende sine vegne. Barn i følge med voksne (personer over 20 år) har anledning til å benytte våre flerbrukshaller, gruppetreningssaler (uten bruk av utstyr) og vår klatrevegg (egne regler for klatrevegg gjelder i tillegg) når disse er ledige. Samtykkeerklæringen for barn må da være lest og underskrevet av foresatt før en eventuell økt på Kraft.

Barn under aldersgrensen til Kraft skal være under tilsyn av voksne under aktivitet på Kraft. De har ikke lov til å oppholde seg i eller benytte seg av våre styrke- og kondisjonsrom. Kun ved særskilt tillatelse gitt av avdelingsleder eller treningsansvarlig kan barn benytte seg av disse fasilitetene. I disse tilfellene må barnet ha fylt 14 år, samtykkeerklæringen for barn med særskilt tillatelse må være lest og underskrevet, og en time med en av våre personlige trenere skal ha vært gjennomført som en introduksjons til treningsteknikk og senterregler. Barnet må også alltid trene i følge med en voksen (person over 20 år).

Ønsker du å ha med deg et barn under aldersgrensen på Kraft? Ta kontakt med oss på forhånd.

For barn under aldersgrensen gjelder studentpriser ved drop-in, klippekort og time med personlig trener. Ved opprettelse av medlemskap kan Elev VGS 12/6/1 måned benyttes. 

Trivselsregler og avtalebetingelser på Kraft sportssenter: Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge trivselsreglene og avtalebetingelsene som gjelder på sentrene. KLIPPEKORT OG DROP-IN

Med klippekort betaler du for hver inngang/passering. En inngang/passering er gyldig i fire timer. Du kan også booke gruppetimer med klippekortet ved å laste ned vår app.
Klippekortet har en varighet på 12 mnd fra kjøpsdato. 

Drop-in. Dersom du ønsker å komme innom en gang iblant uten å binde deg til kjøp av medlemskap, så har du også mulighet til å kjøpe en drop-in time.