GJESTETRENING

Som studentmedlem på Kraft, har du mulighet til å gratis gjestetrene hos andre samskipnader rundt omkring i Norge

Gjestetrening er mulig på samskipnadenes sentre i Trondheim (SiT), Bergen (Sammen), Oslo (SiO), Agder (SiA), Ås (SiÅs) og Vestfold/Drammen (SsN). Du kan gjestetrene inntil 15 dager spredt utover et kalenderår, i tillegg fri trening mellom 15. juni og 15 august.

Hva er gjestetrening?
Med gjestetrening får du som student mulighet til å trene gratis hos andre samskipnader. Du må ha et aktivt medlemskap hos oss i perioden du skal gjestetrene, og medlemskapet kan ikke være fryst. 

Praktisk info om gjestetrening
I forkant av ditt besøk, anbefaler vi at du tar kontakt med senteret du ønsker å gjestetrene hos. Da vil du få informasjon fra dem om hvilke rutiner de har ved gjestetrening. Du vil måtte fremvise dokumentasjon på aktivt medlemskap på Kraft, og dette kan være betalingbekreftelse fra siste/inneværende måned eller du kan vise at du har tilgang til å booke timer i appen Membro. Husk også gyldig studentbevis, da dette tilbudet kun gjelder studentmedlemmer.  

Trening i Narvik og Alta
Siden Narvik og Alta også er en del av Kraft Sportssenter, kan alle som er medlem på Kraft Sportssenter Tromsø også benytte treningstilbudene der. Dette tilbudet gjelder ikke kun studenter, men alle medlemmer.

I Narvik kan alle medlemmer benytte kort/mobil adgangskontroll for inngang på senteret. Booking av gruppetimer kan gjøres ved å endre avndeling under "min side" i Membro. 

Ved gjestetrening i Alta, ta kontakt med resepsjonen i bemannet åpningstid for å få tilgang. Medlemmer som til vanlig benytter mobil adgangskontroll, må tilbakestille dette til kort for å kunne åpne dørene hos Kraft Alta. 

Info om treningstilbud, åpningstid, regler og rutiner etc.
Info om tilbudene hos de andre studentsamskipnadene finner du på deres nettsider. 

Det er alltid ditt ansvar som medlem å sette deg inn i hvilke regler og rutiner som gjelder på senteret du skal gjestetrene på. Ta kontakt med senteret ved spørsmål om booking av gruppetimer eller om du har andre spørsmål om gjestetreningsstilbudet hos dem. 

Trondheim (SiT) Bergen (Sammen) Oslo (SiO) Stavanger (SiS) Agder(SiA) Ås (SiÅs) Vestfold og Drammen (SsN) 

Er du medlem ved et annet treningssenter i samskipnaden, og ønsker å gjestetrene i Tromsø? 
For å gjestetrene hos oss, må du i forkant ta kontakt på e-post eller komme innom resepsjonen i bemannet åpningstid. Vi trenger litt informasjon fra deg for å opprette et gjestetreningsmedlemskap - som navn, telefonnummer og fødselsdato. I tillegg må vi ha bevis på aktivt medlemskap hos en av de andre samskipnadenes treningssentre og gyldig studentbevis. 

Når vi har aktivert gjestetrening for deg, laster du ned appen Membro for mobil adgangskontroll og evt. booking av gruppetimer. 

Kontakt oss på e-post kraft@kraftsportssenter.no eller ved å ringe vår resepsjon 77 64 90 60.