Verv en venn og få 100,- i rabatt!

Hver gang du verver en venn til Kraft Sportssenter Tromsø, får du 100,- i rabatt på dine neste betalinger, per person du verver.

Verving gjøres ved at den som blir vervet sender en e-post til kraft@kraftsportssenter.no med navn, telefonnummer og e-post på personen som vervet dem.

Vervekampanjen gjelder kun til medlemskapene student med/uten binding, ansatt UIT/UNN med/uten binding, samskipnaden ansatt, ordinær med/uten bindingstid og internasjonal student 6 måneder hos Kraft Tromsø.

E-posten om verving må være sendt til oss innen 7 dager etter innmeldingsdato. Dere vil motta en bekreftelse på e-post når vervingen er registrert.

Har du vervet noen? 

Vi trekker fra 100,- på din neste månedlige betaling til oss etter at vi har mottatt e-posten om vervingen. Har du ikke flere betalinger til oss, vil vervepremien bortfalle. Er du f.eks. medlem med et forhåndsbetalt medlemskap, og du planlegger å fornye det, kan du ta kontakt med oss for muligheten om å få vervepremien ved neste innmelding.

Hvis du verver flere personer i samme periode, reduserer vi månedsbetalingen din med 100,- i samme antall måneder som personer du har vervet.