Vil du stå på skøyter?

Nå kan studenter og ansatte ved UiT leie skøyter på Kraft sportssenter! 

Skøyter kan leies i senteretes bemannede åpningstid, og leies ut på dagsbasis. Skøytene må være innlevert før senterets stengetid. 

For å leie skøyter må du ha med gyldig studentbevis/ansattkort. I resepsjonen på Kraft skriver du under en kontrakt og betaler for uteleien. Vi leier ikke ut hjelmer, så det må du ha med selv.

Pris for leie av skøyter: 
50,- for studenter 
100,- for ansatte 

Når du har fått skøytene er det bare å gå ned til UiT’s isbane som ligger på den tidligere parkeringsplassen ovenfor ILP. Her er det benker hvor du kan sitte og ta på skøytene.

____________________________

Do you want to go ice skating?

Now students and staff at UiT can rent skates at Kraft sports center!

Skates can be rented during the centres' staffed opening hours, and are rented out on a daily basis. The skates must be handed back before the centre's closing time.

To rent skates, you must bring your valid student ID/employee card. At the reception at Kraft, you sign a contract and pay for the rent. We do not rent out helmets, so this is something you must bring yourself. 

Price for renting skates:
NOK 50 for students
NOK 100 for employees

When you have got your skates, just go down to UiT's ice rink, which is located in the former car park above ILP. There are benches here where you can sit and put on your skates.