Rent senter - et rent treningsmiljø

Kraft ønsker å ta aktive grep for å sikre et «rent» treningsmiljø fritt for doping. I den forbindelse har vi et samarbeid med Antidoping Norge gjennom deres Rent senter-program. 

Rent senter er et forebyggende antidopingprogram, som driver med kompetanseheving hos ansatte og medlemmer på treningssenter, og gir muligheten for dopingkontroller. Gjennom økt kunnskap om helsekonsekvenser ved dopingbruk, farer ved bruk av kosttilskudd og kjennskap til lover og regler, er målet å hindre at medlemmer blir rekruttert inn i et bruk av doping for å oppnå raske resultater.

Fra 1.juli 2013 ble all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven § 24a. Bruk av, eller mistanke om bruk av, dopingmidler ved et Rent senter kan derfor bli politianmeldt.

Lær mer og hjelp oss i arbeidet

Du som trener på Kraft Sportssenter bidra i det forebyggende antidopingarbeidet. Dersom du ønsker å lære mer om temaer som helsekonsekvenser ved dopingbruk, farer ved bruk av kosttilskudd og kjennskap til lover og regler, kan du nå gjennomføre et e-læringsprogram i regi av Antidoping Norge. Dette er frivillig, men vi setter stor pris på om du vil hjelpe oss med det viktige antidopingarbeidet i Norge, og fronte en nulltoleranse for dopingbruk. 

Slik gjennomfører du E-læringsprogrammet: 
Følg lenken til Rent Senter
Logg inn på e-læringsprogrammet, ved å registrer en "ny bruker" 
Fyll inn senterkoden: I4NYT
Start E-læringsprogrammet