Regler for klatreveggen på Kraft sportssenter

Regelverk for bruk av klatrevegg på Kraft Sportssenter

 

 • All klatring og opphold ved klatreanlegget, skjer på eget ansvar.
 • Du må ha et aktivt medlemskap eller kjøpt drop-in på nett slik at avtalebetingelser med ansvarserklæring klatring er godkjent og signert.
 • Det er krav om at man skal inneha brattkort, topptaukort eller tilsvarende godkjent sertifisering fra utlandet for å kunne sikre klatrere i klatreanlegget.
 • Kursdeltagere fra klatrekurs på Kraft, har lov til å sikre uten gyldig brattkort i to uker etter endt kurs, med godkjente ekstra sikkerhetstiltak.
 • Du er ansvarlig for å kjenne til, og følge, klatrevettplakaten.
 • Du er pliktig til å gi beskjed til personalet dersom du oppdrager feil eller mangler ved klatreanlegget.
 • Du er pliktig til å gi beskjed til vedrørende, eller personalet, dersom du observerer feil bruk av utstyr i sikringsarbeidet eller andre feil som kan medføre høyere risiko og skader.
 • Alle mellomforankringer fra 2. kortslynge og til toppanker skal klippes inn. Ved klatring på topptau i overheng skal det brukes mellomforankring.
 • Det skal aldri mer enn ett tau inn i toppanker eller mellomforankring samtidig.
 • Unngå fingre inn i boltehengere, karabiner og annet metall.
 • Alt sikringsarbeid skal foregå stående, og maksimal avstand til klatreveggen for sikrer er to meter.
 • I klatreveggen har de som kommer nedenifra vikeplikt for de som er over.
 • Det er kun tillatt med kalkball eller flytende kalk.
 • Ta hensyn til andre. Hold utstyret ditt samlet, vis god køkultur og ikke okkuper en rute over lengre tid.
 • Ha gyldig ulykkesforsikring som dekker innendørs klatring.
 • Kraft, Norges Arktiske Studentsamskipnad eller personalet ved Kraft, er ikke ansvarlige for tap eller skader. Veggeieren har ansvaret for at klatreveggen med tilgjengelig utstyr holdes i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Veggeieren skal påse at klatringen på veggen foregår i forsvarlige rammer, og skal sørge for at brukerne får nødvendig informasjon om bruken av anlegget. Disse kravene følger av lov om produktkontroll og av internkontrollforskriften. Alle prøver skal gjennomføres i henhold til NKFs instruks og godkjennende instruktør skal være kjent med medfølgende risikoanalyse.