2023/08/17

Gratis prøveperiode

tren gratis på kraft i to uker

Fra og med mandag 15. januar til og med søndag 21. januar kan du teste ut Kraft Sportssenter - helt gratis! 

Gratis prøveperiode gir tilgang til å prøve hele tilbudet vårt:

 • Tren i våre styrkerom!
 • Test ut alle våre gruppetimer. 
 • Prøv ut aktiviteter med TSI på deres åpne treninger denne uken.
 • Bruk klatreveggen om du har brattkort, eller om du har med deg noen til å sikre seg.

For å benytte deg av gratis trening, må du registere deg for medlemskapet gratis prøveperiode

Deltagelse på gruppetimer kan bookes i appen Membro etter at du har registert deg for gratis prøveuke.


Meld deg inn i januar og få første måneden gratis

Hvis du allerede vet at Kraft er treningssenteret for deg, kan du få en hel måned gratis ved å melde deg inn nå og velge et medlemskap med bindingstid. For studenter er månedsprisen på dette medlemskapet kun 269,- i måneden, og er Tromsøs rimligste treningssenter for studenter. 

Velger du et medlemskap med bindingstid får du også; 

 • En gratis introtime med PT
 • 2 måneder med gratis frys
 • Vårt billigste medlemskap 
 • Prisgaranti gjennom hele bindingstiden 

For mer informasjon om treninger og uttak med TSI, ta kontakt med TSI eller den spesifikke undergruppen. Informasjon om de forskjellige undergruppene finner du her.

Try out Kraft for free

From Monday january 15th to Sunday january 21st, you can try out Kraft Sports Center - completely free!

With this free period, you can check out everything we offer at Kraft;

 • Train in our strength rooms!
 • Try out all our group classes.
 • Try out activities with TSI at their open training sessions this week.
 • Use the climbing wall if you have a climbing certificate, or if you have someone with you to secure yourself.

To make use of free training, you must register for the free trial period.

Book you spot at our group classes in the app Membro after you have registered for the free trial period membership. 

For more information about training and withdrawals with TSI, contact TSI or the specific subgroup. Information about the different subgroups can be found here.