Studenter Sammen i bevegelse

Hva er Studenter sammen i bevegelse?

Studenter sammen i bevegelse er et gratis gruppetreningstilbud til studenter som er i kontakt med Studentrådgivinga. Treningen foregår i gruppe med instruktør to ganger i uken i 12 uker. Treningen består av kondisjons- og styrkeøvelser, og øktene tilpasses individuelt slik at alle kan delta utfra egen fysisk form og forutsetninger.

Hvorfor delta?

Fysisk aktivitet kan fremme positive tanker og følelser, øke troen på å håndtere utfordringer, øke selvtillit og velvære, noe som er sterkt knyttet opp mot opplevd livskvalitet og psykisk velvære. Tilrettelagt trening sammen med andre kan gi mestringsfølelse og tilhørighet, samtidig som det kan gi en distraksjon fra negative tanker.

Kan du delta?

Du kan delta i gruppetreningen dersom du er aktiv student som har oppsøkt Studentrådgivinga for selvrapporterte psykiske helseutfordringer. Er du usikker på om du innfrir kriteriet for å delta, anbefaler vi deg likevel å sende inn påmeldingsskjema.


Når foregår det?

Treningsgruppen Studenter sammen i bevegelse starter tirsdag 13. februar og vil foregå i 12 uker. 

Treningene er hver tirsdag kl. 1630 - 1730 og torsdag kl. 1630 - 1730. 

Oppmøtested: Kraft sportssenter i resepsjonen.


Litt om instruktøren

Oda Ottersen 


Vil du delta?

Fyll inn påmeldingsskjemaet under eller kontakt Oda på tlf. 402 89 556, oda.ottersen@samskipnaden.no.