Kraft Elverhøy treningssenter

Kraft Elverhøy ligger i Gitta Jønssonsvei 4, knyttet til studentboligene på Elverhøy. Dette senteret er tilgjengelig for alle som er medlem hos Kraft Sportssenter. Treningssenteret består av styrke- og kondisjonsutstyr.

Kraft Elverhøy  er ubemannet. For å komme inn må man ha aktivt adgangskort. Dette er personlig og skal ikke benyttes av andre. Medlemmer hos oss har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe andre inn på Kraft Elverhøy. Dette medfører et gebyr på kroner 1500,-

Tilbakemeldinger: Har du ønsker, tilbakemeldinger, ting du savner/etterspør så er det bare å ta kontakt med oss. Du kan sende mail til kraft@kraftsportssenter.no, eller henvende deg direkte til oss som er på jobb i resepsjonen på Kraft Sportssenter.