GJESTETRENING

Som studentmedlem på Kraft, har du mulighet til å gratis gjestetrene hos andre samskipnader rundt omkring i Norge

Gjestetrening er mulig på samskipnadenes sentre i Trondheim (SiT), Bergen (Sammen), Oslo (SiO), Agder (SiA), Ås (SiÅs) og Vestfold/Drammen (SsN). Du kan gjestetrene inntil 15 dager spredt utover et kalenderår, i tillegg til inntil to måneder i sommerferien i perioden 1. juni til 1. september.

Hva er gjestetrening?
Med gjestetrening får du som student mulighet til å trene gratis hos andre samskipnader. Du må ha et aktivt medlemskap hos oss i perioden du skal gjestetrene, og du benytter medlemskortet ditt fra oss når du gjestetrener.

Gjestetrening i Oslo
Sentrene i Oslo har ikke har samme chip-leser som oss, og der kan ikke medlemskort fra Kraft benyttes. I forkant av din treningsøkt må du må kontakte treningssenteret du ønsker å benytte og vise frem dokumentasjon på aktivt medlemskap ved Kraft. Dette kan være betalingbekreftelse fra siste/inneværende måned eller du kan vise at du har tilgang til å booke timer i appen iBooking. 

Trening i Narvik og Alta

Siden Narvik og Alta også er en del av Kraft kan alle som er medlem på Kraft Sportssenter også benytte treningstilbudene der, uten at det regnes som gjestetrening. 

Info om treningstilbud, åpningstid, regler og rutiner etc.
Info om tilbudene hos de andre studentsamskipnadene finner du på deres nettsider. 

Det er alltid ditt ansvar som medlem å sette deg inn i hvilke regler og rutiner som gjelder på senteret du skal gjestetrene på. Ta kontakt med senteret ved spørsmål om booking av gruppetimer eller om du har andre spørsmål om gjestetreningsstilbudet hos dem. 

Trondheim (SiT) Bergen (Sammen) Oslo (SiO) Stavanger (SiS) Agder(SiA) Ås (SiÅs) Vestfold og Drammen (SsN) 

Er du medlem ved et annet treningssenter i samskipnaden, og ønsker å gjestetrene i Tromsø? 

Bruk medlemskortet fra ditt treningssenter på portene våre. Om du kommer fra Oslo (SiO), normalt benytter mobil adgangskontroll eller ikke har med deg ditt medlemskort til Tromsø må du ta kontakt med vår resepsjon i bemannet åpningstid eller komme i kontakt med oss på e-post før din første treningsøkt hos oss. Da må du fremlegge dokumentasjon på aktivt studentmedlemskap fra en av samskipnadenes treningssentre. 

Om du gjestetrener hos oss og ønsker å booke deg inn på en gruppetime, ta kontakt med vår resepsjon i bemannet åpningstid.  

Kontakt oss på e-post kraft@kraftsportssenter.no eller ved å ringe vår resepsjon 77 64 90 60.