PT Kombo

Med PT Kombo kan du kombinere ernæringsveildening med 3x  PT timer!

Ernæringsveiledningen har en varighet på 45 minutter, PT timene har en varighet på 50 minutter hver.
Ønsker du å benytte deg av PT kombo? Kom innom, ring oss eller send oss en mail, så kontakter vi deg. 
Telefon: 477 58 138 // e-post: KAB@kraftsportssenter.no