2021/08/13

Gratis trening!

Skal du teste ut en TSI aktivitet, være med på et AktivCampus arrangement eller ønsker du å sjekke ut Kraft? I uke 33 og 34 (16.-29. august) har vi gratis trening for studenter ved UiT. 

For å kunne benytte deg av gratis-tilbudet må du registere deg for medlemskapet "gratis prøveperiode". Dette anbefaler vi at du gjør før du ankommer Kraft første gangen. Når du har registert deg, tar du turen innom Kraft for å få ordnet med et medlemskort. Vi oppfordrer alle til å ta med sitt fysiske studentbevis og benytte dette som adgangskort. Adgangskortet skal alltid registreres på portene på vei inn og ut av Kraft.

Medlemskapet gir tilgang til hele tilbudet ved Kraft Sportssenter; så det kan brukes for å teste ut idretter med TSI, bli med arrangementer med AktivCampus, teste ut gruppetimer hos Kraft eller egentrening. Om man skal teste ut gruppetimer eller egentrening etter klokka 14:00, må man booke treningstid på appen «iBooking». Les alt du trenger å vite om booking og våre øvrige smittevernstiltak her. 

Du kan melde seg opp til dette gratis medlemskapet allerede nå, men det vil ikke være aktvit og mulig å bruke før 16. august.
Do you want to test a TSI activity, participate in an AktivCampus event or do you just want to check out Kraft? In week 33 and 34 (16-29 August) we have free training for students at UiT.

In order to use this free offer, you must register for the membership "free trial period". We recommend that you do this before you arrive at Kraft for the first time. Once you have registered, you visit Kraft to fix a membership card. We encourage everyone to bring their physical student ID and use this as an access card. The access card must always be registered at the gates on the way in and out of Kraft.

The membership will give you access to the entire offer at Kraft Sportssenter; so it can be used to test sports with TSI, join events with AktivCampus, test group classes at Kraft or self-training. If you are going to test out group classes or self-training after 2 pm , you must book a training time on the app «iBooking». Read everything you need to know about booking and our other infection control measures here.

You can sign up for this free membership right now, but it will not be active and possible to use before August 16.