2020/03/10

Smitteverntiltak

Kjære medlem. 

Endelig har vi fått lov til å åpne Kraft sportssenter for våre medlemmer igjen. Vi har gledet oss til å starte opp igjen, og ser frem til å ha dere tilbake på senteret.

En gjenåpning av senteret vil preges av flere smitteverntiltak, så det vil bli endringer i vår normale treningshverdag. Her vil du få informasjon hvilke tiltak vi har igangsatt, og hva dette vil bety for deg som medlem og bruker av vårt treningssenter. Vennligst ta deg tid til å lese alt av informasjon før din første treningsøkt hos oss.

Det viktigste smitteverntiltaket for oss og deg er å holde seg hjemme om du viser symptomer på covid-19. Det er ikke lov til å oppsøke Kraft sportssenter hvis du har symptomer på sykdom.
Vi ber dere respektere dette og vise lav terskel for å bli hjemme.


Åpningstider

Grunnet krav til oppfølgning av smitteverntiltak og rengjøring, må vi i sommer redusere våre åpningstider. Senteret vil i denne perioden alltid være bemannet.

Nye åpningstider i sommer vil være:
I perioden 15.06-05.07: 08:00-21:00 (mandag – fredag) og 12:00-20:00 (lørdag – søndag)
I perioden 06.07-02.08: 08:00-20:00 (mandag – fredag) og 12:00-20:00 (lørdag – søndag)

Vi tar forbehold om at åpningstider og smitteverntiltak vil kunne endre seg, om det kommer nye informasjon og retningslinjer fra myndighetene.

Booking av treningstid

Vi ønsker at alle våre medlemmer skal ha en trygg og forutsigbar treningshverdag på Kraft. For å opprettholde kontroll av antall personer i våre lokaler, vil vi fremover kreve at medlemmer booker treningstid på forhånd, inkludert til egentrening.
Booking av treningstid gjøres via vår booking-app «iBooking» eller på vår hjemmeside. Legg merke til at vi har byttet app for booking fra «Kraft sportssenter» til vår nye app «iBooking».    

Slik oppretter du en bruker

Første gangen du benytter bookingsystemet må du skaffe deg et passord ved å klikke på «Ny bruker» i fanen over timeplanen, på vår hjemmeside.  https://tromso.kraftsportssenter.no/timeplan-styrkerom. Fyll inn ditt mobilnummer og klikk "Send engangskode". Du vil nå motta et passord pr. SMS. Vær oppmerksom på at senteret må ha ditt mobilnummer registrert for at du skal kunne få tilsendt passord.

Deretter logger du deg inn ved å benytte ditt mobilnummer som brukernavn og passordet du nettopp fikk tilsendt.

App

Vi anbefaler at du laster ned vår bookingapp på telefonen for enklest mulig tilgang og oversikt over treningstider og gruppetimer. Vår nye app heter «iBooking» og kan lastes ned gratis på App Store og Google Play.

Slik booker du treningstid

Vi har delt opp dagen i perioder med treningstid på 75 minutter. For å booke treningstid til egentrening, velger du den tidsperioden som du ønsker å benytte deg av. Det vil kun være anledning til å trene innenfor de tidsperiodene vi har satt opp, og du må være ute av treningsområdet ved periodens slutt. Om du har booket deg på en gruppetime, så er det kun denne tiden du har til rådighet på senteret.

  • Du kan booke deg på en treningsøkt eller gruppetime tidligst klokken 22:00 3 dager før timen starter.
  • Booking kan gjøres på appen/vår nettside til inntil 15 min før timen begynner. Hvis det er ledig kapasitet i treningsrommet, kan du henvende seg til resepsjonen for å booke tid på en påbegynt tidsperiode.
  • Din time må bekreftes på booking-terminalene i resepsjonsområdet 5 min før timestart, og før du skanner deg inn gjennom portene i resepsjonsområdet, for å unngå å få en ikke-møtt og for at andre ikke skal ha mulighet til å ta din plass.
  • På booking til egentrening (ikke gruppetimer) er det mulighet for å møte opp gjennom hele treningsperioden på 75 minutter, så lenge treningsperioden ikke er fullbooket. Henvend deg da til vår resepsjon for booking og registering.
  • Du må bekrefte ditt oppmøte før du begynner din trening, og du skal ikke entre treningsrom før tidsperioden din er aktiv. Treningsrommet må forlates før treningsperiodens slutt.
  • En reservert time må avbestilles senest 60 min før timen begynner for å unngå at du blir registrert med en ikke-møtt.
  • Hvis du er registrert med 3 eller flere ikke-møtt på reserverte timer i løpet av de 30 siste dagene, vil du ikke kunne benytte online booking de neste 7 dagene. Ønsker du dermed å trene i denne perioden, må du ta kontakt med vår resepsjon for booking av treningstid.
  • Hvis en tidsperiode er fullbooket kan du sette deg på venteliste. Hvis du får plass på denne tidsperioden, vil du få en SMS om dette og du møter opp til vanlig tid. 

Når du ankommer Kraft sportssenter 

Alle som ankommer Kraft sportssenter skal desinfisere eller vaske hendene sine umiddelbart. Det er fremsatt hånddesinfisering og i tillegg er det flere toalettrom med håndvask i resepsjonsområdet. Det vil ikke tillates at du går videre inn i våre lokaler før dette er gjennomført. Ved at alle utfører denne handlingen vil vi hindre at smitte spres fra andre elementer du har vært i kontakt med, og holde Kraft fri for smitte. Vi minner igjen om at du ikke skal oppsøke Kraft hvis du viser symptomer på sykdom.

Vis god hostehygiene ved å benytte papirlommetørkle eller hoste inn i armkroken. Ved hoste i hendene skal du umiddelbart vaske hendene med såpe. God håndhygiene er viktig, både ved ankomst, underveis og før du forlater senteret. Unngå å ta deg selv i ansiktet med urene hender for å hindre kontaktsmitte.  

Det skal til enhver tid opprettholdes minst 1m avstand til personer rundt deg. Vi har lagt til rette for dette ved å sette en begrensing på antall personer som kan oppholde seg i lokalene til enhver tid, og redusert antall apparater og utstyr i våre treningsområder, samt økt avstanden mellom utstyret. Ved trening med høy intensitet skal avstandkravet økes til minst 2 m.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ankomme Kraft ferdig skiftet for å minimere bruken av våre garderober. Personlige eiendeler kan under trening oppbevares i ekspress-skapene i gangen. Garderobene vil være åpne, men vi håper våre medlemmer viser hensyn og begrenser bruken av disse til et minimum. Også i garderobene skal det opprettholdes minst 1m avstand til enhver tid. Det vil ikke være anledning til å benytte seg av våre badstuer.

Du kan oppleve at en ansatt av motsatt kjønn vil ta seg inn i garderobene i løpet av dagen, da dette er nødvendig for at vi skal kunne sørge for godt nok renhold. Vi vil i disse tilfellene alltid banke på og gjøre oss kjent før vi entrer garderobene.

Renholdsrutiner fra Kraft og for medlemmer

Medlemmer pålegges et eget ansvar med å vaske alt benyttet utstyr etter bruk. Bruk tilgjengelige sprayflasker som finnes i treningsområdet, og tørk av med papirhåndkle.

Kraft har egne hygieneverter på jobb, som følger egen instruks med renholdrutiner med jevne mellomrom. Kraft vil rengjøres hver dag, og stille våre fasiliteter klar til trygg bruk.

Av hensyn til smittevern ber vi alle medlemmer om å være bevisst på bekledning under trening, hvor vår anbefaling er bruk av dekkende treningstøy som t-skjorte og lang bukse/tights. Vi viser ellers til vårt trivselsreglement om bekledning.

Vi anbefaler også alle våre medlemmer til å i størst mulig grad benytte seg av et rent håndkle under trening hos oss. Håndkle legges f.eks. på benken/matten du benytter deg av for å opprettholde et godt hygienenivå både for deg og våre øvrige medlemmer.    

Vær ellers flink til å lese og følge informasjonen som blir hengt opp på senteret, som veianvisninger, skilt og renholdsrutiner. Følg våre anvisninger fra personalet, og vis forståelse for at dette er en unik tid hvor vi gjør vårt beste for å skape et trygt treningsmiljø for alle våre medlemmer og ansatte.

Gruppetimer

I våre gruppetimer reduserer vi kapasiteten på antall deltagere per time. Vi har gjort tiltak for at avstand skal opprettholdes mellom medlemmer ved å merke opp seksjoner til bruk under gruppetrening. Ved gruppetrening vil det være en avstand på 2m mellom deltagerne.

Alle deltagere på gruppetimer må sørge for at utstyret som er benyttet, vaskes grundig etter bruk. Våre instruktører og renholdspersonale sørger for at gruppetreningssalene er rene og klare til bruk før hver time.

Bruk av flerbrukshall/klatrevegg

Det vil ikke være mulig for medlemmer å benytte seg av våre flerbrukshaller uten inngått avtale for forhånd. Ta kontakt med vår resepsjon for mer informasjon.

Ved organisert aktivitet i hallen, som treninger i regi av TSI, er det tydeliggjort ovenfor samarbeidspartnere at det er idrettslagenes eget ansvar for at smittevernreglene for sin idrett blir overholdt. Herunder kravet til å holde oversikt og hvem som er på trening, organisering av grupper, avstandskrav og renhold av utstyr for benyttes under trening.

Klatreveggen vil ikke være åpen for bruk i sommer.

Betaling

Alle våre medlemmer har hatt medlemskapet sitt på frys i perioden vi har holdt stengt. Siste betalingstrekket som ble gjort var i mars, og det ble betalt for et visst antall dager som ikke kunne benyttes grunnet myndighetenes nedstengning av treningssentrene.

Ingen av våre medlemmer vil bli trukket for medlemskontingent i juni, selv om Kraft sportssenter åpen for alle igjen 15. juni. Vi har tidligere informert om at de ubenyttede dagene fra mars ville godskrives når medlemskapet ble avsluttet, men ved å fjerne medlemskontingenten for juni blir dette den nye løsningen for å kompensere for tapte dager i mars. 

Gjestetrening ved andre sentre i sommer

Alle medlemmer med aktive studentmedlemskap, har anledning til å benytte seg av gjestetrening ved samskipnadenes treningssentre i Oslo (SiO), Trondheim (SiT), Bergen (Sammen), Stavanger (SiS), Ås (SiÅs), Vestfold og Drammen (SSN) og Agder (SiA). Om du ønsker å benytte deg av dette, tar du kontakt med ditt aktuelle treningssenter i forkant for å få informasjon om eventuell booking og deres regelverk i forbindelse med smittverstiltakene. Dersom du skal gjestetrene ved SiO`s treningssentre må du få utstedt et gjestetreningskort fra Kraft sportssenter eller ta kontakt med oss slik at vi kan registrere eller bekrefte ditt medlemskap.

Annen informasjon

Som følge av de pålagt og nødvendige smitteverntiltakene, har vi dessverre ikke kapasitet til å åpne Kraft Elverhøy slik situasjonen er i dag. 

Når du ankommer Kraft sportssenter er det viktig at du skal registrere medlemskortet ditt på portene våre. Dette gir oss informasjon om hvem og hvor mange medlemmer som oppholder seg på senteret til enhver tid. Hvis man skulle oppleve at en smittebærer har vært på Kraft, vil vi ha mulighet til å spore hvilke personer som må informeres om smitte. Du skal også registrere deg på portene med eget medlemskort når du forlater Kraft sportssenter.

Vi vil forløpende holde våre hjemmesider oppdatert med aktuell informasjon, så vi oppfordrer alle til å følge med på våre hjemmesider og sosiale medier.

Ved øvrige spørsmål om smitteverntiltakene eller ditt medlemskap kontakter du oss på [email protected].

 
Med vennlig hilsen
Alle oss på Kraft sportssenter