2020/03/10

Smitteverntiltak

KJÆRE MEDLEM 

 

Det siste året har vår treningshverdag vært preget av strenge smittevernstiltakGrunnet mindre trykk på besøke gjennom sommeren letter vi nå på noen av tiltakene vi har hatt på Kraft. Selvom vi nå tar et skritt nærmere en normal treningshverdag, ber vi alle våre nye og eksisterende medlemmer om å sette seg inn i og følge de gjenværende smittevernstiltakeneVi er stolte av hvor tilpasningsdyktige og flinke våre medlemmer har vært det siste året, og håper at alle fortsetter den gode trenden når vi nå tar et stort skritt tilbake mot normalen.  

 

I sommer kutter vi booking på egentrening.  

Fra og med mandag 5. juli trenger du ikke lengre booke treningstid til egentrening. Dette gjelder på begge styrkerommene på Kraft sportssenter og på Kraft Elverhøy. Medlemmer oppfordres til å følge med på vår pågangsstatistikk og spre treningen utover hele vår åpningstid. Alle besøkende ved Kraft må ta eget ansvar om forsvarlig trening for seg selv og andre; ved å holde god avstand, rengjøre utstyr etter bruk og spre seg utover våre treningsfasiliteter. Vi ber også alle på Kraft om å respektere begrensingen på det maksimale antall personer i de ulike rom/salene. 

 

Styrkerom på Kraft 1 vil holdes stengt i perioden 28. juni til og med 1. august 

 

Når du ankommer Kraft er det viktig at du alltid registrerer medlemskortet ditt på våre inngangsporter. På Elverhøy skal alltid medlemskortet registreres på døra, også om dere er flere som ankommer samtidig. Dette står også i våre avtalebetingelser for å forsikre oss om at alle besøkende har medlemskap, men gir også viktig informasjon om hvem som har vært på våre sentre ved eventuell smitte. Skulle du ha glemt ditt medlemskort, skal du registere ditt oppmøte i vår resepsjon.  

 

Vi oppfordrer også alle medlemmer til å følge med på lokale tiltak i Tromsø kommune.  De har i hele vår hatt en anbefaling om å unngå å dra på treningssenter eller delta i innendørstrening sammen med andre i 10 dager etter reise utenfor Tromsø. Hold deg oppdatert på hvilke lokale tiltak som er gjeldene i Tromsø kommune, på Tromsø kommunes hjemmesider, og følg disse. 

 


HVA ER DET VIKTIGSTE JEG MÅ VITE 

  • Medlemskort skal benyttes på portene både ved inn og ut passering. 
  • Ta ansvar for deg selv og de rundt deg, hold minst 1 m avstand til andre. 
  • Ved ankomst på treningssenteret skal hendene desinfiseres ellevaskes med såpe 
  • Alle kontaktflater og benyttet treningsutstyr skal vaskes umiddelbart etter bruk 
  • Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme ferdig skiftet og ta dusjen hjemme når det er mulighet for det 
  • Hold deg hjemme om du har symptomer på sykdom 
  • Følg de generelle smittevernstiltakene 
  • Hold god avstand til hverandre 
  • Vis god hostehygiene. Bruk albue eller papir 
  • Vask hendene eller benytt hånddesinfeksjon ofte 

 

Det viktigste smitteverntiltaket for oss og deg er å holde seg hjemme om du opplever symptomer på covid-19. Det er ikke lov til å oppsøke Kraft sportssenter hvis du har symptomer på sykdom. 

Vi ber dere respektere dette og vise lav terskel for å bli hjemme 

 

NÅR DU ANKOMMER KRAFT SPORTSSENTER 

Alle som ankommer Kraft sportssenter skal desinfisere eller vaske hendene sine umiddelbart. Det er fremsatt hånddesinfisering og i tillegg er det flere toalettrom med håndvask i resepsjonsområdet. Det vil ikke tillates at du går videre inn i våre lokaler før dette er gjennomført. Ved at alle utfører denne handlingen vil vi hindre at smitte spres fra andre elementer du har vært i kontakt med, og holde Kraft fri for smitte. Vi minner igjen om at du ikke skal oppsøke Kraft hvis du viser symptomer på sykdom. 

 

Vis god hostehygiene ved å benytte papirlommetørkle eller hoste inn i armkroken. Ved hoste i hendene skal du umiddelbart vaske hendene med såpe. 

 

God håndhygiene er viktig, både ved ankomst, underveis og før du forlater senteret. Unngå å ta deg selv i ansiktet med urene hender for å hindre kontaktsmitte. 

 

Det skal til enhver tid opprettholdes minst 1m avstand til personer rundt deg. Vi har lagt til rette for dette ved å ha redusert antall apparater og utstyr i våre treningsområder, samt økt avstanden mellom utstyret. Ved trening med høy intensitet økes avstanden til minst 2 m. 

 

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ankomme Kraft ferdig skiftet for å minimere bruken av våre garderober. Personlige eiendeler kan under trening oppbevares i ekspress-skapene i gangen. Garderobene vil være åpne, men vi håper våre medlemmer viser hensyn og begrenser bruken av disse til et minimum. Også i garderobene skal det opprettholdes minst 1m avstand til enhver 

tid. Vi har totalt 10 garderober på senteret (2 til høyre for resepsjonen, og 4 garderober ved hver av flerbrukshallene), og ber derfor våre medlemmer om å fordele seg utover alle våre garderober slik at avstand til enhver tid kan opprettholdes. Ved aktivitet i en av flerbrukshallene, skal tilhørende garderober benyttes. Om du skal trene på Kraft 1 er det fint om du bruker garderobene ved flerbrukshallen på Kraft 1. Badstuene våre er åpen for bruk, men også her skal medlemmer opprettholde 1 m avstand. Følg ellers våre normale badstu-regler, som finnes på veggen utenfor badstuene. 

 

I sommer vil halvparten av garderobene på Kraft 1 og alle garderober ved hall Kraft 2, være stengt.  

 

Du kan oppleve at en ansatt av motsatt kjønn vil ta seg inn i garderobene i løpet av dagen, da dette er nødvendig for at vi skal kunne sørge for godt nok renhold. Vi vil i disse tilfellene alltid banke på og gjøre oss kjent før vi entrer garderobene. 

 

RENHOLDSRUTINER FRA KRAFT OG FOR MEDLEMMER 

 

Medlemmer pålegges et eget ansvar med å vaske alt benyttet utstyr etter bruk. Bruk tilgjengelige sprayflasker som finnes i treningsområdet, og tørk av med papirhåndkle. 

 

Kraft sportssenter vil rengjøres hver dag av eget personell, og vi har jevnlige runder med renhold for å stille våre fasiliteter klar til trygg bruk. 

Av hensyn til smittevern ber vi alle medlemmer om å være bevisst på bekledning under trening, hvor vår anbefaling er bruk av dekkende treningstøy som t-skjorte og lang bukse/tights. Vi viser ellers til vårt trivselsreglement om bekledning. 

Vi anbefaler også alle våre medlemmer til å i størst mulig grad benytte seg av et rent håndkle under trening hos oss. Håndkle legges f.eks. på benken/matten du benytter deg av for å opprettholde et godt hygienenivå både for deg og våre øvrige medlemmer. 

Vær ellers flink til å lese og følge informasjonen som blir gitt. Følg våre anvisninger fra personalet, og vis forståelse for at dette er en unik tid hvor vi gjør vårt beste for å skape et trygt treningsmiljø for alle våre medlemmer og ansatte. 

 


GRUPPETIMER 

I våre gruppetimer reduserer vi kapasiteten på antall deltagere per time. Vi har gjort tiltak for at avstand skal opprettholdes mellom medlemmer ved å merke opp seksjoner til bruk under gruppetrening. Ved gruppetrening vil det være en avstand på 2m mellom deltagerne. Grunnet mindre kapasitet på gruppetimene, opplever vi at de fleste gruppetimene blir fulle. Vær ute i god tid med å gjøre bookingen din, og meld deg av timen om du ikke skulle ha anledning til å møte. 

 

Alle deltagere på gruppetimer må sørge for at utstyret som er benyttet, vaskes grundig etter bruk. Våre instruktører og renholdspersonale sørger for at gruppetreningssalene er rene og klare til bruk før hver time. 

 


BRUK AV KLATREVEGG 

 

Alle medlemmer har selv et ansvar om å påse at smittevernstiltak opprettholdes, og at 1m avstand til andre holdes. Det er satt et tak på max 12 personer på klatreområdet, så om man blir flere enn dette her, må vi be dere vente til et senere tidspunkt med å gjennomføre deres klatreøkt. 

 

Alle som skal klatre må stille med eget utstyr. Det er ikke anledning til å leie utstyr hos oss i nærmeste fremtid. 

Ved klatring skal alle øvrige smittevernstiltak opprettholdes. Hold 1 m avstand og vær flink med håndhygiene både før og etter økten. 

 


BRUK AV FLERBRUKSHALL 

Våre flerbrukshaller kan benyttes av medlemmer når de er ledige og ikke reservert til organisert aktivitet. Brukere av hallen utenfor organisert aktivitet er selv ansvarlige for at smittevernsregler følges og opprettholdes, og for at alt utstyr blir rengjort etter bruk.  

 

Ved organisert aktivitet i hallen, som treninger i regi av TSI, er det tydeliggjort ovenfor samarbeidspartnere at det er idrettslagenes eget ansvar for at smittevernreglene for sin idrett blir overholdt. Herunder kravet til å holde oversikt og hvem som er på trening, organisering av grupper, avstandskrav og renhold av utstyr for benyttes under trening. 

 

Ønsker du å leie en av våre haller, tar du kontakt med oss på e-post. 

 


Vi vil forløpende holde våre hjemmesider oppdatert med aktuell informasjon, så vi oppfordrer alle til å følge med på våre hjemmesider og sosiale medier. 

Følg oss på Facebook. Følg oss på Instagram. 

Ved øvrige spørsmål om smitteverntiltakene eller ditt medlemskap kontakter du oss på [email protected] 

 

Med vennlig hilsen  

Alle oss på Kraft sportssenter